Koruma ve Belgeleme Çalışmaları

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Arkeolojik kazıların yanı sıra, kazılarla ortaya çıkan mimari kalıntı ve buluntuların korunmasına yönelik koruma ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı projeler kapsamında Büyük Saray, İmam Abdullah Zaviyesi ve Artuklu Köşkü başta olmak üzere diğer kazı alanlarındaki kültür varlıklarının koruma, onarım ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Büyük Saray önündeki kule yıkılmaktan kurtarılmış, İmam Abdullah Zaviyesi restore edilerek türbesi ziyarete açılmıştır.

2010 yılı çalışmalarında İç kale gezi güzergâhında; ziyaretçi yoğunluğuna, yağış ve yük faktörlerine bağlı olarak yol döşemesinde oluşan çöküntü ve diğer bozuklukların giderilmesi için 464.00m uzunluk, 3.50 m genişliğindeki yol güzergâhında merdiven ve rampaların platformundaki döşeme taşları, sökülüp uygunsuz olanları değiştirilerek yürüyüş yolunun kayganlığı ortadan kaldırılmıştır. İniş ve çıkışların güvenli olabilmesi için bazı kısımlarda ana kaya kütlesine herhangi bir müdahalede bulunulmadan yol genişletilmiştir. Gezi güzergâhı boyunca tehlike oluşturabilecek kısımlarda 430.00 m uzunlukta, .20 m yükseklikte ve 0.30 m genişlikte parapet uygulaması yapılmıştır.

Ayrıca Zeynel Bey Türbesi, Ulu Cami, Artuklu Hamamı, Er-Rızk, Koç, Kızlar ve Sultan Süleyman camileri ile İç Kale kapılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlatılan projeler kapsamında koruma ve onarım yapılmıştır. Köprü ayakları Karayolları Genel Müdürlüğü’nce restore edilmektedir.

SERAMİK, CAM VE METAL ESERLERİN KONSERVASYON (KORUMA) ÇALIŞMALARI

2004-2013 kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan çok sayıda seramik, cam, metal ve diğer malzemelerden yapılmış objelerin yıkanıp temizlenmesi, çizimi, envanter fişlerinin düzenlenmesi, fotoğraflarının çekilerek belgelenmesi; onarımı ve bakımı yapılması gereken objelerin laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiş (Resim 314 – 342) ve son olarak envanterlik malzemeler 2012 yılına kadar Mardin Müzesi’ne; 2013 yılında ise Batman Müzesi’ne teslim edilmiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI

Kazı alanları ile kazılarda ortaya çıkarılan yapıların belgeleme, dönemleme ve onarım (rölöve, restitüsyon ve restorasyon) projeleri profesyonel mimarlık firmalarına hazırlatılmaktadır. Bunun yanında kazı ekibince fotoğrafla belgeleme ve arşivleme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Hasankeyf’te 2006 yılından beri değişen iklim şartlarına bağlı olarak, aşırı yağışlarla ağır kış şartları ve buzlanmalar sonucu kültür varlıklarının etkilendikleri ve hızlı bir yıkılma sürecine girdikleri gözlenmektedir. Bu olumsuzluklara karşı özellikle günümüze gelebilmiş anıtsal nitelikli kültür varlıklarının durumlarının kamera ile belgelenmesi amacıyla, uzman bir ekibe video çekimi yaptırılmıştır. Veriler videokaseti, DVD ve Hard-disk ortamlarında ayrı ayrı korumaya alınmıştır. Ayrıca Hasankeyf Ören yerindeki belli başlı yapıların 3D dijital taramaları yaptırılmıştır.

Kazı ve diğer çalışmalara ait giderler GAP Bölge İdaresi Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nce karşılanmaktadır.