Köprü Ayağı Kazısı

HKFK-06-KA

Köprü Ayağındaki çalışmalar 2006 yılında sondaj şeklinde başlayıp sonradan kazıya dönüştürülmüştür.

25.00 x 25.00 m alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 8, doğu-batı doğrultusunda ise 7 olmak üzere birbiri ile bağlantılı toplam 15 adet mekân ortaya çıkarılmıştır .

Kalabalık bir aile ya da aşiret için yapıldığı sanılan konutların çamur harcıyla tutturulmuş moloz taşlarla yapıldığı görülmektedir. C1-C2-D1-D2 ve A5-B5 alanlarına giren mekânların duvarlarında cas sıva tespit edilmiştir. Mekânların zeminleri taşla sıkıştırılmış topraktır. Sadece A5-B5 alanına giren mekânın zemininde cas kullanılmıştır. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan ve en sağlam kalabilen duvar yüksekliği 1.40 m.dir. Açılan mekânların hiç birinde pencere açıklığına rastlanmamıştır. Bu da aydınlatmanın mekânların üstündeki (dam?) örtüden sağlandığını göstermektedir. A5-B5 karelerindeki yapılar dışında üst örtü hakkında ipucu verecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Ortaya çıkarılan pöhrenkler üst örtünün tonoz olduğunu göstermektedir.
A5-B5,C5-D5 ve E3 karelerine giren üç mekânda ocak sistemi bulunmuştur. Bu mekânların mutfak olduğu düşünülmektedir. Diğer mekânların fonksiyonu ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır.

Köprü ayağı olarak adlandırılan bu yapı grubunun, göçebe hayattan yerleşik düzene geçen ve geçim kaynağı hayvancılığa dayanan bir topluluğun ürünü olduğu düşünülmektedir. Genel kurgu ve tasarımı ile Neolitik Döneme kadar uzanan bu tür yerleşim alanının tahminen XIX. yüzyılda şekillenmiş olması, Kazı Ekibi arasında XIX. yüzyıl Neolitiği mizahi adıyla anılmış ve kazı alanı bu adla basına yansımıştır.