Kent Merkezi Yapıları Kazısı

Aşağı Şehir ortalarında, Koç Camii ve Süleyman Camii yapılar topluluğunun yer aldığı Merkezi Kazı Alanı olarak adlandırılan, 140 x 140 m ölçülerine yakın genişlikte, sınırları düzgün olmayan arazinin kazısı ilk kez 1985 yılında Prof. Dr. Oluş ARIK tarafından gerçekleştirilmiştir.

2010 yılı kazıları döneminde Merkezi Kazı Alanında yürütülen çalışmalar, mekân bütünlüklerinin anlaşılması amacıyla Süleyman Caminin güneyinde yer alan iç içe girmiş bir vaziyette bulunan ve önceki yıllarda yapılan çalışmalarda küçük bir bölümü ortaya çıkarılan mekânların, açığa çıkartılması ile Koç Camii’nin orta avlusunda ve Koç Caminin hemen doğusunda kalan Han kalıntısının avlu ve revaklarında gerçekleştirilmiştir .

Bu alanda yürütülen çalışmalarda özellikle Osmanlı dönemine ait sivil yapıların yer aldığı mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle Merkezi kazı alanının tamamı kullanım amacı ve mekân bütünlükleri ile ortaya çıkarılmıştır.