Kasır Kazısı

HKFK-08-KSR.1

Hasankeyf İlçesi’nin güneydoğusunda, Koç Camisi’nin güneyinde yer alan 40.00 x 35.00 m ölçülerindeki “Kasır” olarak adlandırılan alanda 2008 kazı döneminde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Alanın 5.00 x 5.00 m ölçülerinde karolajı yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

Kazı alanının güneydoğusunda G4 olarak kodlanan açmada bu mahallenin çöplüğü olarak kullanılması nedeniyle çöp ve dolgu malzemeden oluşan bir kademelenme görülmüştür. Alanın açılmasına en üst kısımdaki çöp yığınları ve dolgu malzemenin 0.60 m seviyesine inilerek kaldırılması ile başlanmıştır. Aşamalı olarak seviye inilerek mekânlar ortaya çıkartılmıştır.

Kasır-1 kazı alanındaki yapıların son derece tahrip olduğu görülmüştür. Sivil mimarinin bir kesiti olarak şehir dokusunun oluşumu hakkında fikir vermesi ve belgeleme açısından önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buradaki mahallenin terk edilmesinden sonra, binaların örtü ve duvar taşlarının söküldüğü, mimari dokunun temel seviyesine kadar tahrip olduğu belgelenmiştir. Mimari durumu tanınmayacak derecede bozulan yapılara ait duvarların farklı dönemlerden kaldığı görülmüştür. Alt tabakada daha düzgün ve casla sıvalı duvar kalıntılarına rastlanırken, üst tabakalarda çamurla tutturulmuş moloz taş örgülü, daha geç dönem özellikleri gösteren niteliksiz duvarlar tespit edilmiştir .

Alanın kuzeyinde, bir kısmı açığa çıkarılan zemin taşları ile bir sokak dokusu ve bu sokağa açılan meskenlerin bulunduğunu, ancak birçok kez el değiştirdiğinden özelliğini kaybettiğini göstermiştir . Yine de bu çalışmalar, 2005 yılında ortaya çıkarılan Yamaç–2 ve Yamaç–3 yapılarıyla birlikte, Hasankeyf’in güneyinde, kayalığa kadar uzanan Yamaç mahallesini oluşturan mimariyi belgelemesi açısından yararlı olmuştur.

Kasır–1 alanı seramik buluntular açısından zengin bir veri kaynağı olmuştur. Kırmızı hamurlu yerel atölyelerin ürünleri olan bu parçalar değerlendirilmek üzere kazı evine getirilmiştir. Ayrıca bu seramikler içersinde beyaz hamurlu İznik taklidi üç parça seramik bulunmuştur. Buluntular arasında üç parça da sırlı tuğla, iki adet lüle çubuğu çıkarılmıştır.