Eski Mezarlık Kazısı

HKFK-06-EMZ.1

Dicle Nehri’nin güneyinde bulunan ve oldukça geniş bir alana yayılan Eski Mezarlıktaki çalışmalara mezarlığın temizlenmesi ile başlanmış, kuzeybatısında tespit edilen tonozlu mekânın bulunduğu 30-15 m²’lik alanın beşer metrelik karolajı yapılmıştır. Tonoz önündeki 2.00 x 2.00 m’lik alan kazılarak tonozun önü açılmış, 0.30 m’lik ikinci katmanda bir sekiye rastlanmıştır. Seki kalıntıları takip edilerek simetrik olarak dizilmiş altı mezardan oluşan kriptaya ulaşılmıştır. Mezarlardan üçü açılmış, ancak daha önce bu mezarların muhtemelen defineciler tarafından talan edilerek iskeletlerin parçalandığı; kalanların da kriptanın güneyindeki evin kanalizasyonundan sızan asitli sularla tamamen çürüdüğü tespit edilmiştir .

Kriptanın batı duvarında moloz taş örgülü dar bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Hem tonoz önündeki kripta ile bağlantısı bulunmayan kanal, hem de tonoz seviyesinde bulunan ikinci bir kanaldan yola çıkılarak, daha sonraki dönemlerde buranın bir foseptik çukuru olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır .

Bu alandaki kazılar sırasında etrafa dağılmış vaziyette üzerinde palmet, lotus, kıvrık dal ve rumilerden oluşan bitki bezemeli ve kitabeli mezar taşları (şahide, tepelik, ayna taşı, sanduka dikmesi, sanduka kapağı) ortaya çıkarılmıştır .

Eski mezarlığın farklı alanlarında yapılan kazı çalışmalarıyla, özgün yapıları bozulmamış mezarların yanı sıra, taşlarının bir bölümü kaybolmuş veya başka mezarlardan sökülen taşlarla oluşmuş değişik tür, form ve malzemeli mezarlar tespit edilmiştir. Burada bazı örnek mezarların etrafları temizlenerek yeniden düzenlenmiştir. Yatık ya da toprağa gömülü şekilde duran mezar taşları çıkarılıp temizlendikten sonra mezarlar eski konumlarına getirilmiştir.