Deriki Kilisesi Kazısı

HKFK-04-K

Kilise, Hasankeyf Kalesi’nin güneydoğusundaki vadiden Karaköy’e ulaşan yolun yaklaşık 1 km uzağında bulunan ve aynı adla anılan ikinci vadinin yamacına kurulmuştur.

Deriki Kilisesi
Deriki Kilisesi

Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve ana mekânı bir narthex ile tek neften oluşan, yarım daire planlı tek apsisli basit bir mimariye sahiptir. Duvarların üst kısımları ile beşik tonoz örtüsü tamamen yıkılmıştır. Daha sonraki dönemlerde yapının güneyine iki küçük bölüm eklenmiştir.

2005 yılında yapılan kazı çalışmalarında kilisenin iç mekânında, apsisin bittiği yerde eksedra biçiminde yapılmış bölümün zemininde, yaklaşık 0.40 m çapında daire formlu bir havuz bulunmuştur. Zeminde, K.3.1 ile K.3.2 açmasında ortaya çıkan mimari parçalar, bir ambona ait olabileceği tahmin edilmektedir. Kilisenin içindeki dolgu malzeme temizlenerek zemin ortaya çıkarılmıştır.

Mimaride malzeme olarak duvar köşeleri ile kapı ve pencere açıklıklarında kesme kireç taşı; diğer duvar örgüsünde cas harcıyla tutturulmuş moloz taş kullanılmıştır. Kilisenin zeminine taş döşenmiş, tonoz örtü dıştan kiremitle kaplanmıştır .