Hasankeyf Kazı Alanları

Hasankeyf’te 2004-2013 yılları arasında 38 farklı alanda kazı ve sondaj çalışması yapılmış, 135 bilinmeyen kültür varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bazı grup yapılarla çok sayıda nitelikli mezar bu sayıya dâhil değildir.

KAZI ALANLARI

 1. Zeynel Bey Külliyesi
  1. I. Artuklu Medresesi (1)
  2. İmaret (2)
  3. Menzil Hanı (3)
  4. II. Artuklu Medresesi (4)
  5. Osmanlı Medresesi (5)
  6. Zeynel Bey Türbesi (6)
  7. Artuklu Hamamı (7)
 2. Osmanlı (Direkli) Camisi (8)
 3. Yamaç Külliyesi
  1. Cami (+ Zaviye Odaları) (9)
  2. Medrese (10)
  3. Bekâr Hamamı (11)
 4. Yamaç Mahallesi
  1. Mahalle Mescidi (12)
  2. Sokak Dokusu (13)
 5. Yamaç Mahallesi II (14)
 6. Roma Kapısı (15)
 7. Büyük Saray (16)
 8. Eski Mezarlık (17)
  1. Sanduka Tipi Mezarlar (18)
  2. Şahideli Mezarlar (19)
  3. Tonozlu Mezar Odası (20)
 9. Kasımiye Köşkleri
  1. I. Köşk (21)
  2. II. Köşk (22)
  3. III. Köşk (23)
  4. IV. Köşk (24)
  5. V. Köşk (25)
  6. VI. Köşk (26)
  7. VII. Köşk (27)
  8. VIII. Köşk (28)
  9. IX. Köşk (29)
 10. İmam Abdullah Zaviyesi
  1. Mescit (30)
  2. Eski Zaviye (Avlulu) (31)
  3. Zaviye (Akkoyunlu) (32)
  4. Mezarlar (33)
 11. Köprü Ayağı Yapıları (Yakınçağ Neolitiği) (34)
 12. Han (İki Katlı) (35)
 13. Şab Camii Yapılar Grubu
  1. Osmanlı Mescidi (36)
  2. Artuklu (Şab) Camisi (37)
  3. Artuklu-Eyyubi Dükkânları
  4. Roma Dönemi Kale Kapısı (38)
  5. Antik Dönem Yol ve İşlikler (39-44)
 14. Kale yolu Dükkânları (52 adet) (45-96)
 15. Deriki Kilisesi (97)
 16. Mardınike Külliyesi
  1. I. Blok
   1. Sahil Sarayı (98)
   2. Cami (99)
   3. Medrese (100)
  2. II. Blok
   1. B. Selçuklu Camisi (101)
   2. İmaret (Anıtsal Mezarlar) (102)
   3. Seramik Atölyeleri (103)
   4. İşlikler (104)
  3. Mezarlık (Sanduka Tipi Mezarlar) (105)
 17. Kasır (106)
 18. Hasankeyf Höyük (107)
 19. Salihiye Ziyaret Yapıları (108)
  1. Zaviye (109)
  2. Cami (110)
 20. Haydar Baba Zaviyesi
  1. Türbe (111)
  2. Mescit (112)
  3. Zaviye (113)
  4. Mezarlar (114)
 21. Artuklu Köşkü (115)
 22. Kent Merkezi Yapıları (116)
 23. Sondaj I (117)
 24. Sondaj II (118)
 25. Sondaj III (119)
 26. Sondaj IV (120)
 27. Sondaj V (121)
 28. Sondaj VI (122)
 29. Süryani Köyü
  1. Süryani Köyü (123)
  2. Süryani Kilisesi (124)
 30. Şeyh Sultan Zaviyesi
  1. Türbe (125)
  2. Zaviye (126)
  3. Mezarlık (127)
 31. Hacı Ali Mescidi (128)
 32. Sondaj 1 (Eski Mezarlık) (129)
 33. Sondaj 2 (İmam Abdullah Zaviyesi-I) (130)
 34. Sondaj 3 (İmam Abdullah Zaviyesi-II) (131)
 35. Sondaj 4 (Serpire Mescidi) (132)
 36. Sondaj 5 (133)
 37. Sondaj 6 (134)
 38. Sondaj Çalışması (135)