Publications

 • ARIK, M. Oluş-AHUNBAY, Metin: “1990 Yılı Hasankeyf Kazı, Araştırma ve Onarım Çalışmaları”, XIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara 1992, s. 403-407
 • ARIK, M. Oluş: “Hasankeyf Kazı ve Onarım Çalışmaları: 1991”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1993, s. 447-456.
 • ARIK, M. Oluş: “Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Koruma Projesi 1999 Yılı Araştırmaları, Ankara 2001, s.777-794.
 • ARIK, M. Oluş: “Hasankeyf 2000 Çalışmaları”, llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Koruma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, Ankara 2002, s.773-778.
 • ARIK, Oluş: “Hasankeyf”, Macro Plüss, (Tarih Vakfı) İstanbul 2001, s. 96-100.
 • ARIK, M. Oluş: Hasankeyf, Üç Dünyanın Buluştuğu Kent, Ankara 2003.
 • AYHAN, Gökben: “Hasankeyf Kazısı Lüle Buluntularının Değerlendirilmesi”, 2011, Sanat Tarihi Dergisi, S.19, İzmir 2010, s. 1-22.
 • ÇEKEN, Muharrem: “Hasankeyf Kazısı Seramik Fırınları, Atölyeleri ve Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Ed. G.Öney-Z.Çobanlı), Ankara 2007, s. 245-261.
 • ÇEKEN, Muharrem: “Anadolu’da Bir Seramik Üretim Merkezi: Hasankeyf (Fırın ve Atölyeler)”, Byzas 7 – Akdeniz Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, İstanbul 2008, s.469-487.
 • GABRIEL, Albert: “Hasankeyf ve Tarihi Köprü”, (Trc. N. Akkurt), Karayolları Bülteni, Sy. 172, Ankara 1964, s. 15-24.
 • GÖÇMEZ, H.- ÇEKEN, M.- Yanık G.,“The Characterization of Ancient Ceramic From Hasankeyf” Eighth Ecers, Conference Exhibition of the European Ceramic Society, 29 June-3 July 2003, İstanbul Convetion-Exhibtion Centre, Turkey.
 • FINDIK ÖZKUL, Nurşen: Hasankeyf Seramikleri (2004-2006), Ankara 2008.
 • KA-BA: “Hasankeyf Tarihi Köprü Belgeleme Çalışması ve Koruma-Kurtarma Projesi, Aralık 1999-Mart 2000”, llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Koruma Projesi 1999 Yılı Araştırmaları, Ankara 2001, s.805-822.
 • OĞUZOĞLU, Yusuf: “Hasankeyf”, i A (TDV), XVI, İstanbul 1997, s. 364-368.
 • PEKER, A. Uzay-TOPÇU, Hicran: “Ilısu-Hasankeyf Yukarı Şehir Çalışmaları”, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları, TAÇDAM, 2002.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi, 2004-2005 Çalışmaları, Ankara 2007.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi, 2006-2007 Çalışmaları, Ankara 2008.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi, 2008-2009 Çalışmaları, Ankara 2010.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi, 2010-2012 Çalışmaları, Ankara 2013.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Hasankeyf Kazısı 2004”, XXVII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Antalya, 30 Mayıs – 03 Haziran 2005, Bildiriler), (27. Kazı Sonuçlan Toplantısı, II, Ankara 2007, s.147-160.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Hasankeyf Kazısı – 2005”, XXVIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Çanakkale, 31 Mayıs – 02 Haziran 2006) Ankara 2007, s. 73-96.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Hasankeyf’te Estetik Su Mimarisi”, XV. Türk Tarih Kongresi, (11-15 Eylül 2006, Ankara, Bildiriler), IV-4/D, Ankara 2010, s. 2027-2052.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Hasankeyf Kazısı 2006”, XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (İzmir, 17-19 Ekim 2007, Bildiriler), Baskıda.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Başlangıcından Bugüne Hasankeyf Kazılan”, Konya Kitabı X, Rüçhan Arık-M. Oluş ARIK’a Armağan, Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri, Konya 2007, s. 681 -711.
 • ULUÇAM, Abdüsselam: “Hasankeyf ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri”, I. Uluslararası Batman Tarih ve Kültür Sempozyumu, (Batman, 15-17 Nisan 2008), İstanbul 2010, s, 117-139.
 • YILMAZ, Mustafa: Dört Mevsim Hasankeyf, İstanbul 2005.
 • YURTTAŞ Hüseyin: Hasankeyf Yapılarının Sanat Tarihimizdeki Yeri, Erzurum, 1991 (Basılmamış doktora tezi, 2 cilt).
 • YURTTAŞ Hüseyin: “Hasankeyf’te Artuklu, Eyyûbi, Akkoyunlu ve Osmanlı Dönemi Mimari Eserleri”, Türkler, VIII, Ankara, 2002, s. 100-113.
 • YURTTAŞ Hüseyin: “Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, Erzurum, 1997, s.121-151.